Sfaturile lui David

„Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât, trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc”(Jean Chateau) Alături de învăţare, creaţie şi muncă, jocul este principala metodă prin care omul se raportează la realitatea inconjurătoare. Prin joc, omul învaţă şi in acelaşi timp se dezvoltă din...

Marele psihopedagog Pestalozzi afirma acum două secole că ʺvârsta preșcolară a fost si va rămâne pentru copii, temelia educativă a întregii viețiʺ. Acest lucru se poate aplica și demonstra, chiar acum, în zilele noastre. Pornind de la această premisă, putem susține faptul că  la o evoluție pozitivă a copilului, unul dintre cei...

”A învăţa să vorbeşti” afirma Jean Rostand, înseamnă „a învăţa să joci o serie de roluri şi apoi să le interpretezi, in funcţie de cerinţe, comportări, simţăminte personale”. Limbajul verbal constituie cea mai importantă verigă în procesul de creștere. Acesta se dezvoltă rapid între optsprezece luni şi patru ani, dar când...

Call Now Button