Sfaturile lui David

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că...

 “Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care   catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu planete lui în cer.” ( Tudor Arghezi ) Jocul constituie una dintre cele mai importante activităţi pe care un copil le poate desfăşura. Fiecare părinte trebuie sa permită realizarea acestui proces şi să-i procure...

Învăţământul preşcolar este cea mai  importantă verigă în sistemul de învăţământ românesc. Scopul acestuia este bine definit si urmăreşte formarea copiilor sub aspect pshiho-intelectual şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară adaptare la activitatea de tip şcolar. Obiectivele principale ale invăţământului preşcolar vizează cu precădere aspectele formative, accentul punându-se  în principal pe...

Lateralizarea se explică prin dominanţa pe care o exercită una dintre emisferele cerebrale (stângă sau dreaptă). Persoanele care scriu cu mâna dreaptă funcţionează la nivel cerebral pe emisfera stângă. Este emisfera raţionalităţii, logicii, analogiei. De aceea dreptacii sunt mai rigizi şi foarte calculaţi. Ȋn cealaltă extremă sunt persoanele stângace. Acestea utilizează...

“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în in cea mai mare masură,dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă… (“Child’s Appeal”-Mamie Gene Cole) Aceste vorbe  nu sunt decât un apel făcut de orice copil imediat după naştere şi este adresat direct părinţilor. Cum vom proceda și ce  mijloace vom...

Vă invit, dragi adulţi, să lăsăm pentru câteva momente grijile deoparte şi… să ne imaginăm pentru o clipă că redevenim copii. Oare ce ar gândi acum copilul din noi? Cum s-ar simţi cu adevărat copilul care deseori a fost apostrofat cu remarci de genul “Nu eşti în stare de nimic!”/ “Mişcă-te mai...

Se spune că ʺrecompensa pentru munca bine facută este oportunitatea de a face mai multʺ. Jonas Edward Salk a creionat această idee, putându-se aplica în orice proces educațional. Eu o susțin la rândul meu și pot argumenta faptul că utilizarea recompenselor în educația copiilor este un element vital  pentru buna creștere....

„Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât, trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc”(Jean Chateau) Alături de învăţare, creaţie şi muncă, jocul este principala metodă prin care omul se raportează la realitatea inconjurătoare. Prin joc, omul învaţă şi in acelaşi timp se dezvoltă din...

Marele psihopedagog Pestalozzi afirma acum două secole că ʺvârsta preșcolară a fost si va rămâne pentru copii, temelia educativă a întregii viețiʺ. Acest lucru se poate aplica și demonstra, chiar acum, în zilele noastre. Pornind de la această premisă, putem susține faptul că  la o evoluție pozitivă a copilului, unul dintre cei...

”A învăţa să vorbeşti” afirma Jean Rostand, înseamnă „a învăţa să joci o serie de roluri şi apoi să le interpretezi, in funcţie de cerinţe, comportări, simţăminte personale”. Limbajul verbal constituie cea mai importantă verigă în procesul de creștere. Acesta se dezvoltă rapid între optsprezece luni şi patru ani, dar când...

Call Now Button